Du visar för närvarande Dea-föreningens webbplats!

Dea-föreningens webbplats!

DEA-föreningen verkar folkbildande genom att arbeta med museivisningar och andra kontakter med museer. De uppmärksammar hur kvinnors kulturhistoria presenteras och ojämlikheter mellan könen som museerna visar eller döljer ska debatteras säger de. 

Dea-föreningen förmedlar och diskuterar feministisk kultur. Det sker genom fysiska och virtuella föredrag och efterföljande samtal, så kallade kafferep, stadsvandringar, studiecirklar och andra arbetsformer. De framställer också kvinnokartor från olika orter i Sverige. Genom kvinnokartorna ändras perspektiven på det offentliga rummet. Kvinnors avtryck framhävs och problematiseras. 

På föreningens webbplats kan du kontakta föreningen och också söka medlemskap i föreningen.

Styrelsen informerar om deras sammankomster, Kafferep, Stadsvandringar, Museibesök och Kvinnokartor och man har ett gediget arkiv där tidigare aktiviteter har dokumenterats. Styrelsen loggar in för att redigera sidan. Här sparas också protokoll och andra viktiga dokument. 

Styrelsen har utbildats i att sköta webbplatsen och kan alltid gå tillbaka till mina användarmanualer när så behövs.

Kontakta mig om ni vill bygga er förenings webbplats!