Föreningens webbplats är föreningens bästa hjälpreda. På föreningens webbplats håller föreningen ordning på och har alltid tillgång till den senaste versionen av medlemsregistret och alla andra gemensamma dokument. Här berättar föreningen för allmänheten om sin verksamhet och här når styrelsen snabbt ut till medlemmarna på medlemsbloggen.

Rudbeckia kollektivhusförening berättar på sin förenings webbplats sin verksamhet som är att verka för kollektivhusbyggande i Uppsala. Man berättar också om det nya kollektivhuset, Rudbeckia som just nu byggs i samarbete med Sveafastigheter i Rosendal.

På föreningens webbplats kan du kontakta föreningen och också söka medlemskap i föreningen.

Styrelsen informerar om vad som händer i föreningen i sina nyhetsinlägg på medlemsbloggen och medlemmarna kan prenumerera på nyhetsinläggen. 

I evenemangskalendern på webbplatsen informerar föreningen om allt som är ”På gång”: öppna evenemang som vänder sig till allmänheten och medlemsaktiviteter för medlemmarna, afterworks, workshops, medlemsmöten och styrelsemöten.

För att komma till medlemssidorna behöver du logga in. Här har föreningen sina medlemsregister, protokoll och andra viktiga dokument. Även styrelsen har sin egen inloggning och sin egen plats för sina dokument.

Styrelsen har utbildats i att sköta webbplatsen och kan alltid gå tillbaka till mina användarmanualer när så behövs.

Kontakta mig om ni vill bygga er förenings webbplats!