Strukturera upp din berättelse. Till vem vill du nå ut och vad vill du berätta? Hur kan webbplatsen hjälpa dig med det? Vill du sälja produkter? Behöver du en bokningsfunktion? flera språk? En webbplats behöver delas in och struktureras upp för att bli lätt att hantera och lätt att hitta fram i. Pasma webb & layout hjälper dig att strukturera upp din webbplats och lär dig att uppdatera och hantera den!

Namnet Pasma härrör ur min textila bakgrund. Där är en pasma är en del av en härva. Den hjälper till att ordna upp härvan och delar in den i mindre delar genom att härvans 100 gram garn knyts av i tio eller sex lika delar med härvans garnändar.

Härvan är den samling garn, oftast ullgarn, som inte bör nystas på rulle av kvalitetsskäl, utan som lindats upp till en härva på en härvel. I härvan ligger garnet ordnat i cirkelform; där varje garncirkel har en viss längd vilket gör det möjligt att mäta och väga garnet för försäljning. Man köper och säljer garnet i härvor om 50 eller 100 gram garn. Den färdiga härvan brukar sedan snos runt sig själv för att bli mera lätthanterlig. Härvan gör också att garnet blir enklare att hantera vid blekning och färgning.

Härvans 100 gram garn brukar i sin tur vara indelad i pasmor som är en omknytning av 60 eller 100 trådar. Pasmaindelningen görs med härvans garnändarna medans den härvas upp på härveln.