Du visar för närvarande Husarö Östergårds samfällighetsförening!
Husarö ligger i Stockholms mellersta skärgård nära Möja, Finnhamn och Ingmarsö.

Husarö Östergårds samfällighetsförening!

Föreningens webbplats är föreningens bästa hjälpreda. På föreningens webbplats håller föreningen ordning på och har alltid tillgång till den senaste versionen av medlemsregistret och alla andra gemensamma dokument. Här berättar föreningen för allmänheten om sin verksamhet och här når styrelsen snabbt ut till medlemmarna på medlemsbloggen.

Husarö Östergårdens webbplats är främst en medlemssida där föreningens gemensamma medlemsregister och dokument sparas. För att komma till medlemssidorna behöver du logga in. Även styrelsen har sin egen inloggning och sin egen plats för sina dokument.

Loggar man in som medlem kan man också läsa medlemsbloggen där styrelsen informerar om vad som händer i föreningen i och här kan man också boka den gemensamma bastun.

Sidan skyddads och uppdateras ständigt för att slippa intrång.

Kontakta mig om du vill bygga din förenings webbplats!