Du visar för närvarande Uppsala kollektivhusförenings webbplats!

Uppsala kollektivhusförenings webbplats!

På föreningens webbplats kan du kontakta föreningen och också söka medlemskap i föreningen.

Styrelsen informerar om vad som händer i föreningen i sina nyhetsinlägg på medlemsbloggen.

Uppsala kollektivhusförening vill verka för kollektivhusbyggande i Uppsala. Vi är en avknoppning av Rudbeckia kollektivhusförening som vill fortsätta verka för fler kollektivhus Uppsala. Rudbeckiahuset står nu klart i Rosendal och man flyttade in hösten 2021. Läs mer om Rudbeckiahuset på vår webbplats. 

Föreningens webbplats är föreningens bästa hjälpreda. På föreningens webbplats håller föreningen ordning på och har alltid tillgång till den senaste versionen av medlemsregistret och alla andra gemensamma dokument. Här berättar föreningen för allmänheten om sin verksamhet och här når styrelsen snabbt ut till medlemmarna på medlemsbloggen.

Kontakta mig om ni vill bygga er förenings webbplats!